Mit liv i Albertslund før og efter borgmesterposten.    Billede 2  

Fortalt af borgmester Steen Christiansen

Tid:  Torsdag den 9. maj kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Efter snart 9 år i borgmesterstolen vil ”Borgmestersteen” fortælle om sin tid og sit virke, såvel politisk som arbejdsmæssigt, herunder sin tid som skolelærer og viceinspektør på de nu nedlagte skoler i Syd og på Hyldager.

Steen vil også fortælle om byens udvikling i hans borgmestertid og forhåbentlig løfte sløret for, hvordan han ser byens udvikling i de kommende år.


Maj 2019

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kendte folk i Vridsløselilles fængsel    Billede 1

Fortalt af Henny Mesnickow, Emil Kruuse og Troels Øhlenschlæger

Tid:  Onsdag den 24. april kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Socialdemokratiets stiftere Louis Pio, Poul Geleff og Harald Brix sad fængslet i Vridsløselille Forbedringshus fra 1873-1875. Geleff skrev i 1876 om dette i bogen ” Under Laas og Lukke”.

Andre usædvanlige indsattes historier var den om børnehjemsforstanderinde Vilhelmine Møller og den om justitsminister Alberti. Vi vil fortælle disse historier på en aften med fængselshistorier.

Henny er leder af Museet om Statsfængslet Vridsløselille, Emil har skrevet et bogmanuskript om fængslets historie frem til 1909 og Troels er arkivar på lokalarkivet.

April 2019

 

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Roholmskolen – det var der en skole der hed!   Billede 1

Med fhv. skoleleder Thorkild Gregersen

Tid:  Onsdag den 20. marts kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Omkring 1960 talte man i Sognerådet om, at landsbyskolerne i Herstedøster og Herstedvester var for små og utidssvarende. I 1962 påbegyndte man byggeriet af en ny centralskole på en grund ved Gl. Landevej. Den kom til at hedde Roholmskolen og stod færdig d. 1. august 1963. Allerede nogle år senere, da boligbyggeriet i kommunens nordøstlige ende tog fat, måtte Kommunalbestyrelsen beslutte at bygge en ny skole på grunden syd for den gamle. Skolen var i de næste 45 år, områdets skole.

Thorkild Gregersen, skolens sidste leder, kommer og fortæller om de forandringer og begivenheder, som fandt sted i løbet af de 45 år.


Marts 2019

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  

 

Historien om Taastrup Nykro – der blev til Medborgerhus       Billede 2

Fortalt af LarsSpatzek, Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Tid:  Tirsdag den 19. februar kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Da den første Taastrup Nykro brændte i 1902 gik man i gang med at bygge en kro, der havde alle de moderne faciliteter. Vi skal høre om perioderne som Taastrup Nykro, Lipperts hotel og folkebevægelsen, der gjorde at byen fik et Medborgerhus. Vi skal endelig også have en beskrivelse fra tilbage i tiden 1847 til 1902 og den gamle kro. Foredraget bliver krydret med fotos og enkelte medbragte arkivalier. Derudover vil arkivleder Lars Spatzek også fortælle historien om Taastruplund, der var byens store forsamlingshus.

Februar 2019

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tid:  Mandag den 21. januar kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der serveres en øl eller vand under mødet.

Efter generalforsamlingen vises en af de lokalhistoriske film.

Kun adgang for medlemmer.

Tilmelding ikke nødvendig

Januar 2019

 

Albertslund Lokalhistoriske Forening (ALF)

Ordinær Generalforsarmling

Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 i festsalen på Damgårdshave.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Beretring fra Lokalhistorisk Samling v/arkivlederen
4. Aflæggelse af regnskab ved kasseren
5. Budget, Det nye program og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen: På valg for 2 år er Per Gustafsson, Steen Kramer, Emil Kruse og Bjarne Andersen.
    Alle 4 er villige til
genvalg.
7. Valg af suppieanter
B. Valg af 2 revisorer og L revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (senest 1-4. januar 2019)
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vises en lokalhistorisk film

 

Gå til toppen