Tid:  Mandag den 21. januar kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der serveres en øl eller vand under mødet.

Efter generalforsamlingen vises en af de lokalhistoriske film.

Kun adgang for medlemmer.

Tilmelding ikke nødvendig

Januar 2019

 

Albertslund Lokalhistoriske Forening (ALF)

Ordinær Generalforsarmling

Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 i festsalen på Damgårdshave.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Beretring fra Lokalhistorisk Samling v/arkivlederen
4. Aflæggelse af regnskab ved kasseren
5. Budget, Det nye program og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen: På valg for 2 år er Per Gustafsson, Steen Kramer, Emil Kruse og Bjarne Andersen.
    Alle 4 er villige til
genvalg.
7. Valg af suppieanter
B. Valg af 2 revisorer og L revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (senest 1-4. januar 2019)
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vises en lokalhistorisk film

 

Gå til toppen