Indmeldelse kan ske via henvendelse til vor kasserer Steen Kramer på telefon 5059 5109, eller via mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Albertslund Lokalhistoriske Forenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Albertslund Lokalhistoriske Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Albertslund Lokalhistoriske Forening

Adresse: Egelundsvej 7, 2620 Albertslund

CVR: 29895228

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www. albertslundlokalhistoriskeforening.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

1)   Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse op evt. e-mailadresse.

Formålene:

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning samt udsendelse af materiale (Halvårsprogrammer, Glimt fra Albertslunds Historie m.m.)

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen medlemsliste offentliggøres ikke på foreningens hjemmeside og endvidere giver foreningen ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

De indsamlede data opbevares hos foreningens kasserer. Ældre data dog på foreningens arkiv.

Medlemmer:

 • Ved udmeldelse af foreningen slettes alle de indsamlede data.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Vedtaget i maj 2018.

Bestyrelsen.

 

 

Formand

Henny Mesnickow

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon 2721 5482

       Henny

Kasserer

Steen Kramer

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon 5059 5109

   

Næstformand

Thorkild Gregersen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

   Thorkild

Sekretær

Emil Kruuse

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

   

Medlem

Henrik Seidenfaden

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

  Fotmografen er på vej

Medlem

Vakant

 

   

Medlem og webmaster

Bjarne Andersen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   

Suppleant

Per Hansen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   

Suppleant

Inge-Lise Nørklit Larsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

   

mail

Albertslund Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 8. april 1991.lokalhist hane

Foreningen har til formål, at fungere som støtteforening for Lokalhistorisk Samling Albertslund, samt at udbrede kendskabet til Albertslunds historie eksempelvis via foredrag og trykte udgivelser.

De fleste af foreningens arrangementer afholdes på Aktivitetscenter Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 2620 Albertslund.

Medlemskab af foreningen koster 150 kr. (2020) og dækker husstanden.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Se bestyrelsen her.

Se foreningens vedtægter her.

 

Gå til toppen