Roholmskolen – det var der en skole der hed!   Billede 1

Med fhv. skoleleder Thorkild Gregersen

Tid:  Onsdag den 20. marts kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Omkring 1960 talte man i Sognerådet om, at landsbyskolerne i Herstedøster og Herstedvester var for små og utidssvarende. I 1962 påbegyndte man byggeriet af en ny centralskole på en grund ved Gl. Landevej. Den kom til at hedde Roholmskolen og stod færdig d. 1. august 1963. Allerede nogle år senere, da boligbyggeriet i kommunens nordøstlige ende tog fat, måtte Kommunalbestyrelsen beslutte at bygge en ny skole på grunden syd for den gamle. Skolen var i de næste 45 år, områdets skole.

Thorkild Gregersen, skolens sidste leder, kommer og fortæller om de forandringer og begivenheder, som fandt sted i løbet af de 45 år.


Marts 2019

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  

 

Historien om Taastrup Nykro – der blev til Medborgerhus       Billede 2

Fortalt af LarsSpatzek, Blaakildegaard Byhistorisk Samling og Arkiv

Tid:  Tirsdag den 19. februar kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Da den første Taastrup Nykro brændte i 1902 gik man i gang med at bygge en kro, der havde alle de moderne faciliteter. Vi skal høre om perioderne som Taastrup Nykro, Lipperts hotel og folkebevægelsen, der gjorde at byen fik et Medborgerhus. Vi skal endelig også have en beskrivelse fra tilbage i tiden 1847 til 1902 og den gamle kro. Foredraget bliver krydret med fotos og enkelte medbragte arkivalier. Derudover vil arkivleder Lars Spatzek også fortælle historien om Taastruplund, der var byens store forsamlingshus.

Februar 2019

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tid:  Mandag den 21. januar kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der serveres en øl eller vand under mødet.

Efter generalforsamlingen vises en af de lokalhistoriske film.

Kun adgang for medlemmer.

Tilmelding ikke nødvendig

Januar 2019

 

Albertslund Lokalhistoriske Forening (ALF)

Ordinær Generalforsarmling

Mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00 i festsalen på Damgårdshave.

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Beretring fra Lokalhistorisk Samling v/arkivlederen
4. Aflæggelse af regnskab ved kasseren
5. Budget, Det nye program og fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen: På valg for 2 år er Per Gustafsson, Steen Kramer, Emil Kruse og Bjarne Andersen.
    Alle 4 er villige til
genvalg.
7. Valg af suppieanter
B. Valg af 2 revisorer og L revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen (senest 1-4. januar 2019)
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vises en lokalhistorisk film

 

Julearrangement 

Tid:   Mandag den 10. december kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Lokalhistorisk Forening afholder igen i år julefest med gløgg og æbleskiver.

Der bliver lejlighed til sammen med Per Spillemand at synge julesange og få sig en hyggelig sludder.

Der vil også blive fortalt om nogle af Lokalhistorisk Samlings nyerhvervede indleveringer, og vist en billedkavalkade fra Albertslund i 2018 taget af foreningens fotograf Inge Andersen.

 

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • www.gojoin.dk

Café og Gallerie Bagatels historie 

Med Mogens Haar fra Herstedøster. 

Tid:  Tirsdag den 13. november kl. 1900

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Medio 2016 lukkede Galleri Bagatel i Herstedøster. Vi skal nu høre historien om hvordan idéen opstod og hvilke overvejelser Mogens og Janni gjorde sig før, under og efter.

Herudover vil Mogens give et tilbageblik på stedets forhistorie, som bl.a. omfatter væveri, slagteri og cementstøberi, inden det blev til det populære galleri med café.

Tilmelding via:

  • telefon 4364 1353 eller 2966 4164
  • mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gå til toppen