Caroline Jönsson fra Vridsløselille.
Med Anne Holm Christensen

Tid: Torsdag den 27. oktober kl. 19
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Caroline Jönsson er hovedpersonen i en familie – og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup i årene 1800 til 1965 skrevet af Anne Holm Christensen, som også er foredragsholder denne aften. Ved at følge Carolines families historie som bosiddende i det samme hus i Vridsløselille i mange generationer, som daglejere, tjenestekarle og - piger, banevogter ved København-Roskildebanen og håndværkere på de mange nye byggeprojekter, får vi også et indblik i den rivende udvikling, der sker på Københavns Vestegen.

Caroline efterlader sig i 1951 25 børnebørn og 8 ”plejebørnebørn”. Kom og lær den gæve Caroline, hendes tid og omgivelser nærmere at kende. Der vil i forbindelse med foredraget være mulighed for at købe bogen, som forhandles af Lokalhistorisk Samling i Albertslund.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 eller 2966 4164 - Se Samlingens åbningenstid

 

Sim Krahl – et liv i lokalidræt med mere…

Tid: Onsdag den 21. september kl. 1900
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Når man nævner AIF kommer man ikke udenom navnet Sim Krahl.

AIF

Hvad han ikke har gjort, som leder i vores lokale idrætsforening, er ikke værd at nævne.
Først i halvfjerdserne som formand for fodboldafdelingen.
Dernæst som næstformand og formand for hovedafdelingen.
Så formand for tennis og endelig initiativtager og formand for AIF- Senior-Idræt – det vil sige en aktiv periode på snart 50 år.
Hvad der desuden skete af store og små ting undervejs, det vil Sim fortælle om denne aften.
Mon ikke der også bliver plads til et par sidehistorier om hans øvrige gøremål og relationer til Albertslund.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - Se Samlingens åbningstid

 

 

Besøg på Thorsbro Vandværk.        Vandhane

Tid: Tirsdag den 30. august kl. 18
Sted: Thorsbro Vandværk. Allevej 29, Ishøj

Vandværket, som er fra begyndelsen af 1900-tallet, er bygget af Københavns Kommune for at forsyne hovedstaden med det gode vand.

Men siden 1980-erne har også Albertslund fået leveret en del af sin forsyning fra de righoldige kilder i Thorlunde.

Cykel-tur (hvis vejret er til det) med afgang fra Toftekærgård kl. 17.00.

Fra Toftekærgård vil der blive mulighed for at blive kørt dertil i private biler, men dog i begrænset antal.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid

Fotografer ud over Inge Andersen, er Jens Hartmann og Bjarne Andersen

Modstandskamp på Vestegnen
Med forfatter Henning Lindhardt


Tid: Mandag den 2. maj kl. 19.00
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Henning Lindhardt vil fortælle historier fra sin nye bog ”Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945”. Sabotager mod fabrikkerne Globe, Carltorp og Globus i Glostrup, der alle arbejdede for den tyske værnemagt. Den meget omtalte masseflugt fra Vridsløselille Statsfængsel af de af tyskerne internerede modstandsfolk. Dobbeltlikvideringen i Glostrup og om ildkampen på Roskildevej. Henning fortæller også om den mislykkede kapring af ammunitionstoget ved Brøndby og Taastrup, og om de lokale modstandsgrupper her på egnen, samt deres hjælp til nedskudte allierede flyver.

Det bliver en spændende majaften.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

 

Når historien gentager sig - Tagsagen i Albertslund i 1976-1980 - og nu igen!
Med fhv.VA formand Stig Erichsen og formand for koordinationsudvalget Jonny Petersen.


Tid: Torsdag den 14. april kl. 1900
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Tagsagen er historien om hvem, der skulle tage ansvar, og hvem der skulle betale for renoveringen af de 2100 gård- og rækkehuse, da fejl og mangler blev tydelige. Det sås bl.a. ved, at det adskillige steder regnede gennem tagene, og der blev konstateret mug og skimmelsvamp mange steder. Oplæggene belyser især alle de tiltag, som førte frem til en huslejeboykot fra ca.70 % af alle husstandene. Det hele bliver ”krydret” med de mange til tider meget morsomme og teatralske oplevelser med Kommune, Folketing og med Boligselskabernes Landsforening.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

Gå til toppen