Tid: Mandag den 23.januar 2017 kl. 19.00

Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Beretning fra Lokalhistorisk Samling.

5. Budget samt fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg for 2 år er: Per Gustafsson, Steen Kramer, Emil Kruuse og Bjarne Andersen. Alle 4 er villige til genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter, Jens Hartmann er villig til genvalg. Vælges for 1 år.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Vælges alle for 1 år.

9. Forslag til vedtægtsændringer (klik her).

10. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. (Senest 16. januar 2017).

11. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vises en lokalhistorisk film.

Tilmelding ikke nødvendig.

Julearrangement
Tid: Mandag den 5. december kl. 19
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Lokalhistorisk Forening afholder igen i år julefest med gløgg og æbleskiver.
Der bliver lejlighed til sammen med Per Spillemand at synge julesange og få sig en hyggelig sludder.
Der vil også blive fortalt om nogle af Lokalhistorisk Samlings nyerhvervede indleveringer,
og vist en billedkavalkade fra Albertslund i 2016 taget af foreningens fotograf Inge Andersen.

   

Arrangementet er kun for medlemmer - Tilmelding på tlf. 4364 1353 eller 2966 4164 - se Samlingens åbningstid

Albertslund - den planlagte by.
Med museumsinspektør Mads Thernøe, Kroppedal

Tid: Torsdag den 24. november kl. 19
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Efter krigen stod det klart, at København ikke længere kunne rumme den kraftige befolkningstilvækst.
Derfor blev der udarbejdet en plan, for hvordan
det storkøbenhavnske område fremadrettet skulle udvikle sig.

 

Den såkaldte ”Femfingerplan” beskrev hvordan hovedstadens forstæder skulle vokse ud langs fem S-togs linjer, adskilt af grønne kiler og rekreative områder.
På jernbanelinjen mod Tåstrup anlagdes Albertslund på noget der mindede om den bare mark.
Her skulle den moderne forstad bygges op fra grunden, - en forstad der skulle afspejle velfærdsstatens idealer.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 eller 2966 4164 - se Samlingens åbningstid

 

 

Caroline Jönsson fra Vridsløselille.
Med Anne Holm Christensen

Tid: Torsdag den 27. oktober kl. 19
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Caroline Jönsson er hovedpersonen i en familie – og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup i årene 1800 til 1965 skrevet af Anne Holm Christensen, som også er foredragsholder denne aften. Ved at følge Carolines families historie som bosiddende i det samme hus i Vridsløselille i mange generationer, som daglejere, tjenestekarle og - piger, banevogter ved København-Roskildebanen og håndværkere på de mange nye byggeprojekter, får vi også et indblik i den rivende udvikling, der sker på Københavns Vestegen.

Caroline efterlader sig i 1951 25 børnebørn og 8 ”plejebørnebørn”. Kom og lær den gæve Caroline, hendes tid og omgivelser nærmere at kende. Der vil i forbindelse med foredraget være mulighed for at købe bogen, som forhandles af Lokalhistorisk Samling i Albertslund.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 eller 2966 4164 - Se Samlingens åbningenstid

 

Sim Krahl – et liv i lokalidræt med mere…

Tid: Onsdag den 21. september kl. 1900
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Når man nævner AIF kommer man ikke udenom navnet Sim Krahl.

AIF

Hvad han ikke har gjort, som leder i vores lokale idrætsforening, er ikke værd at nævne.
Først i halvfjerdserne som formand for fodboldafdelingen.
Dernæst som næstformand og formand for hovedafdelingen.
Så formand for tennis og endelig initiativtager og formand for AIF- Senior-Idræt – det vil sige en aktiv periode på snart 50 år.
Hvad der desuden skete af store og små ting undervejs, det vil Sim fortælle om denne aften.
Mon ikke der også bliver plads til et par sidehistorier om hans øvrige gøremål og relationer til Albertslund.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - Se Samlingens åbningstid

 

 

Gå til toppen