Besøg på Thorsbro Vandværk.        Vandhane

Tid: Tirsdag den 30. august kl. 18
Sted: Thorsbro Vandværk. Allevej 29, Ishøj

Vandværket, som er fra begyndelsen af 1900-tallet, er bygget af Københavns Kommune for at forsyne hovedstaden med det gode vand.

Men siden 1980-erne har også Albertslund fået leveret en del af sin forsyning fra de righoldige kilder i Thorlunde.

Cykel-tur (hvis vejret er til det) med afgang fra Toftekærgård kl. 17.00.

Fra Toftekærgård vil der blive mulighed for at blive kørt dertil i private biler, men dog i begrænset antal.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid

Fotografer ud over Inge Andersen, er Jens Hartmann og Bjarne Andersen

Modstandskamp på Vestegnen
Med forfatter Henning Lindhardt


Tid: Mandag den 2. maj kl. 19.00
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Henning Lindhardt vil fortælle historier fra sin nye bog ”Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945”. Sabotager mod fabrikkerne Globe, Carltorp og Globus i Glostrup, der alle arbejdede for den tyske værnemagt. Den meget omtalte masseflugt fra Vridsløselille Statsfængsel af de af tyskerne internerede modstandsfolk. Dobbeltlikvideringen i Glostrup og om ildkampen på Roskildevej. Henning fortæller også om den mislykkede kapring af ammunitionstoget ved Brøndby og Taastrup, og om de lokale modstandsgrupper her på egnen, samt deres hjælp til nedskudte allierede flyver.

Det bliver en spændende majaften.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

 

Når historien gentager sig - Tagsagen i Albertslund i 1976-1980 - og nu igen!
Med fhv.VA formand Stig Erichsen og formand for koordinationsudvalget Jonny Petersen.


Tid: Torsdag den 14. april kl. 1900
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

Tagsagen er historien om hvem, der skulle tage ansvar, og hvem der skulle betale for renoveringen af de 2100 gård- og rækkehuse, da fejl og mangler blev tydelige. Det sås bl.a. ved, at det adskillige steder regnede gennem tagene, og der blev konstateret mug og skimmelsvamp mange steder. Oplæggene belyser især alle de tiltag, som førte frem til en huslejeboykot fra ca.70 % af alle husstandene. Det hele bliver ”krydret” med de mange til tider meget morsomme og teatralske oplevelser med Kommune, Folketing og med Boligselskabernes Landsforening.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

Albo fra start til slut
Med fhv. forstander Sonja Andersen


Tid: Mandag den 7. marts kl. 19.00
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12


I 1977 stod omsorgscenteret færdig. Ret mange ældre var der ikke dengang, så en del af plejehjemspladserne var i starten udlejet til andre kommuner. Albo bestod af 48 plejehjemspladser fordelt på 2 etager samt 29 beskyttede boliger i særskilt bygning samt et dagcenter med aktiviteter for alle kommunens pensionister. Nu lukker Albo og beboerne flytter til det nye Plejecenter Albertshøj ved Sundhedshuset i Centeret. Sonja Andersen fra Herstedøster var med fra starten og indtil hun gik på pension, så det bliver spændende at høre, om hendes oplevelser undervejs.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

 

Herstedvester Brugsforening
Med brugsuddeler Max Andersen

Tid: Mandag den 8. februar kl. 19.00
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

I 2012 udkom bogen: Se dét er en god historie – i anledning af Herstedvester og Omegns Brugsforenings 100 års jubilæum. Bogen danner selvfølgelig baggrund for historien om kommunens ældste forretning, men Max har også et par ”røverhistorier”, som der ikke blev plads til i bogen.

Den 31. januar er det 104 år siden at den lokale brugsforening i Herstedvester blev stiftet. Det kunne derfor være passende at fejre fødselsdagen ugen efter, med Max, som overtog stillingen som uddeler i 1987, efter Thindal Nielsens 43 år bag disken.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

Gå til toppen