Herstedvester Brugsforening
Med brugsuddeler Max Andersen

Tid: Mandag den 8. februar kl. 19.00
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12

I 2012 udkom bogen: Se dét er en god historie – i anledning af Herstedvester og Omegns Brugsforenings 100 års jubilæum. Bogen danner selvfølgelig baggrund for historien om kommunens ældste forretning, men Max har også et par ”røverhistorier”, som der ikke blev plads til i bogen.

Den 31. januar er det 104 år siden at den lokale brugsforening i Herstedvester blev stiftet. Det kunne derfor være passende at fejre fødselsdagen ugen efter, med Max, som overtog stillingen som uddeler i 1987, efter Thindal Nielsens 43 år bag disken.

Tilmelding på tlf. 4364 1353 - se Samlingens åbningstid (Kroppedal Museum).

Tid:  Tirsdag den 26. januar kl. 19.00
Sted: Damgårdshave, Damgårdsvej 12 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Beretning fra Lokalhistorisk Samling

5. Budget samt fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen:

På valg for 2 år er: Per Nilsson, Jette Grøn og Bent Lund.
Alle 3 er villige til genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter.

Annelise Hummelmose og Jens Hartmann er villige til genvalg.
Vælges begge for et år.

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Vælges alle for 1 år.

9. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen (senest 19. januar 2016).

De indkomne forslag vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

10. Eventuelt.

Der serveres en øl eller vand under mødet.

Efter generalforsamlingen vises en af de lokalhistoriske film. 

Tilmelding ikke nødvendig

Julearrangement

Lokalhistorisk Forening afholder igen i år julefest med gløgg og æbleskiver.

Der bliver lejlighed til sammen med Per Spillemand at synge julesange og få sig en hyggelig sludder.
Der vil også blive fortalt om nogle af Lokalhistorisk Samlings nyerhvervede indleveringer, og vist en billedkavalkade fra Albertslund i 2015 taget af foreningens fotograf Inge Andersen.

Forhenværende skoleinspektør Sven Hilskov og næstformand i Albertslund Lokalhistoriske Forening Per Nilsson, fortæller om kroer på Vestegnen.

 

De forhenværende lærere Hanne Sejer og Niels Gøtzsche fortæller om HyldagerskolenHyldagerskolen

Gå til toppen