Udskriv

Nedenfor er en oversigt over de lokalhistoriske publikationer som du kan købe ved foreningens arrangementer, på Lokalhistorisk samling og på Albertslund Bibliotek.

Du kan også bestille bøgerne ved henvendelse til vor kasserer Steen Kramer på telefon 5059 5109.

Titel Forfatter Beskrivelse    Pris Forsidebillede
Albertslund i 1000 år   Henning Sørensen   Bogen er en gennemgang af Herstedernes historie fra år 1000 til 2000. Det begyndte med de små landsbyer i et hjørne af den flade Hedeboegn med kirker, tingsted, galgebakke og landevej.
Bogen beskriver også optakten til og planlægningen af en helt ny by, Albertslund, der startede med boliger til 16.000 mennesker på den flade mark.
Udgave 2000

150 kr.

Medlemmer 50 kr. rabat  

 IMG 0613
Et tilbageblik -
erindinger fra Vridsløselille
Kaj B Rasmussen Forfatteren omtaler de fleste beboere og dagliglivet langs Roskildevej, omkring fængslet og i Vridsløselille landsby. Bogen er skrevet som en gåtur langs Roskildevej med afstikkere til fængslets funktionærboliger, landsbyerne og gårdene ude på de marker, der dengang var omkring Roskildevej.
3. rev. udgave 2007

200 kr.

Medlemmer 50 kr. rabat

 
                 
                 
Risby -
en gammel by i en ny skov  
Henning Sørensen

Her kan man læse om livet på gårdene og i de små huse, der lå i den gamle landsby. Der fortælles bl.a. om teglværket, Risby Filmstudier og Vestskoven, der blev plantet omkring byen.
Udgave 1996

120 kr.

Medlemmer 30 kr. rabat

 
Udflugt til en landsby Viggo Sten Møller Forfatteren blev født i Herstedøster og fortæller om kirken, præster, degne og rytterskolen samt om livet i den lille bondelandsby op gennem tiden fra 1600-tallet til slutningen af 1940’erne.
Første udgave i 1949, genoptryk 1990.

100 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
Vridsløselille -
min barndomsby
Hans Kristian Nielsen    Eget forlag 1992

125 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
En skole i 3 århundreder Jørgen Nielsen En beretning om Vridsløselille Skoles historie fra 1872 til 2005. Forfatteren var lærer på skolen i 40 år (1965-2005) og fortæller om skiftende tiders liv på skolen med børn og unge i en tid med hastige ændringer i kultur og skolepolitiske ideer. Bogen er rigt illustreret.
Udgave 2005

75 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
Fem år der varede
længe
Jørgen Nielsen Vestegnens frihedskæmpere, deres organisation, aktioner og ofre i 1940-45 er emnet i denne lokalhistoriske bog, som er rigt illustreret.
Udgave 2007

50 kr.

Ingen medlemsrabat

 IMG 0612
Den gode historie -
en bog om Zakarias Nielsen
Jørgen Nielsen Zakarias Nielsen var lærer i rytterskolen i Herstedvester 1868-84 og blev en kulturpersonlighed og igangsætter i byen. Som 40-årig søgte han sin afsked på grund af en hørenedsættelse. Til gengæld kastede han sig nu over forfattervirksomheden og fik udgivet romaner og fortællinger i kæmpestore oplag. Omkring 1900 var han Danmarks mest læste forfatter. Han fik skuespil opført på teatre i København, og en af hans romaner blev filmatiseret.
Udgave 2008

75 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
Der var engang en gård Jørgen Nielsen En beretning om Holsbjerggård gennem flere generationer. Gårdens historie rummer flere dramatiske perioder, sidst da kommunen måtte true med ekspropriation for at få ejeren i 1964 til at sælge, så der kunne blive grunde til parcelhuse (Albertslund Vest) og grønt område til Egelundparken.
Udgave 2012

125 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
Fra Valby til Albertslund Jørgen Nielsen Forfatteren fortæller om sin barndom i Valby i 1940’erne og 1950’erne. I 1965 kom han som ung lærer til det dengang nye og hurtigt voksende Albertslund.
Udgave 2010

125 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 

Kilder til landboreformerne
 i Vridsløselille 1771 - 1801

Frits Beck Nielsen Kilderne er f.eks. breve mellem kroejer og myndighederne, da han ville flytte Roskildekroen fra Gammel Landevej til den nye Roskildevej. Andre kilder viser, hvad stavnsbåndet betød for en ung bondekarl her på egnen.
Udgave 2001

75 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat 

 
Navne på veje og steder i
Albertslund
Jørgen Nielsen

Bogen beskriver baggrunden for navngivning af veje og steder i Albertslund.
Udgave 2014

125 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
Caroline Jönsson Anne Holm Christensen   En familie- og egnshistorie fra Vridsløselille, Vallensbæk og Glostrup 1800-1965.
Forlaget Julius 2017 (2. oplag)

100 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 

   
Hyldagerskolen 1970 - 2011 En god skole Emil Kruse, Hanne Sejer, Niels Gøetzsche og Per Nielsen I bogen beskrives Hyldagerskolen i de 41 år den eksisterede. 80 kr.

Ingen medlemsrabat

 
Senior Idræt i Albertslund Jørgen Nielsen Sim Krahl har fortalt AIF Senioridræts historie gennem de første 15 år

Åben bogen som PDF ved at klikke på billedet.

Bogen kan købes i Albertslund Lokalhistoriske Forening

 
Her skete det - Guide til besættelsestiden på Vestegnen Jørgen Nielsen I bogen gennemgås en række hændelser i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Høje Taastrup

Åben bogen som PDF ved at klikke på billedet.

150 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

 
Roskilde Kro
500 år ved landevejen
Jørgen Nielsen

Bogen er en gennemgang af Roskilde Kros historie fra 1625 og til i dag. Kroen var oprindeligt beliggende ved Appevad vadested og blev da den nuværende Roskildevej blev anlagt flyttet hertil ved Store Vejleå.
Roskilde Kro har i dag funktion som Foreningshuset Roskilde Kro.
Bogen beskriver de tidligere ejere og forpagtere fra 1660.

Åben bogen som PDF ved at klikke på billedet.

Åben lærervejledningen ved at klikke her.

150 kr.

Medlemmer 25 kr. rabat

Roholmskolen   Emil Kruse og Thorhild Gregersen   I bogen beskrives Roholmskolen i de år den eksisterede inden den ændrede navn til Herstedøster Skole.  

100 kr.

Ingen medlemsrabat

 
                 
Der var engang et forbedringshus Emil Kruse I bogen fortælles Glimt fra Vridsløselille Statsfængesel 1859 - 1909

100 kr.

Ingen medlemsrabat

   DSCN3839a
                 
Hans byggede en by   Hans Thiil Nielsen  

Dette er historien om den planlagte by, Albertslund, og om en sognerådsformand, Hans Nielsen, som stod i spidsen for at lade denne by springe op som en trold af barjord.

Hans Thiil Nielsen, som er Hans Nielsens næstældste barnebarn, fortæller historien om Albertslunds udvikling fra 3.000 til 30.000 indbyggere på 10 år.

 

100 kr.

Ingen medlemsrabat

  Hans byggede en by
                 
Glimt fra Albertslunds historie   Albertslund Lokalhistoriske Forenings årsskrift. Årsskriftet indeholder gode historier om livet i Albertslund før og nu. Det udsendes gratis til medlemmerne hvert år.

75 kr. for 2018 og frem, 35 kr. for tidligere år