Udskriv
År               Artikel                                                                                     Forfatter                                                          
1995   Da ringmuren faldt   Eli Andersen
    Albertslund Rådhus fylder 25 år   Jørn Lemmich
    Herstedvester under besættelsen   Henning Sørensen
    Vridsløselille idrætsforening   Flemming Hemmersham
       
1996/1997   Harrestrup - den glemte landsby   Jørgen Bjerregaard
    Træk af Socialdemokratiets historie i Albertslund - indtil 1930   Flemming Hemmersham
    Da Herstedvester blev trådløs   Kaj Hansen
    Til dem, der havde hjælp behov   Henning Sørensen
    Lions Club Albertslund   Kaj Kjølby
    Fra frie børnehaver til kommunal børneforvaltning   Mads Raulund
         
 1998   En maler i Herstedvester   Henning Sørensen
    En skarnsdreng i Risby   Frits Beck Kristensen
    Det kommunale selvstyre   Henning Sørensen
    Kulturhistorisk punktnedslag i bilens rum   Peter Sorenius
    Kan du huske?   Per Gustafsson
    Tak til Henning Sørensen   Flemming Hemmersham
         
 1999   Minder fra Herstedvester   Valborg Jacobsen, redigeret af Jørgen Nielsen
    Vejvæsenets historie   Per Nilsson
    Herstedvester Kirke og Vestergade i København   Kaj Hansen
    Fra Islands Brygge til Herstedvester   Ejvind Oxe
    Prædikestol fundet på loft   Jørgen Nielsen 
    Kan du huske?   Kaj Hansen
         
 2000   Roskildevej gennem Albertslund - før og nu, på godt og ondt   Per Nilsson 
    Stavnsbåndet bandt bondekarl til Vridsløselille   Frits Beck Kristensen og Jørgen Nielsen
    Gartneriet Pilekær   Jens Erik Bruun-Olsen
    Prebenda Herstede eller Hersted Prebende   Kaj Hansen
    Zakarias Nielsen - manuskript lå i gammel bog   Jørgen Nielsen
    Lokalhistorisk Samling Albertslund i 25 år   Jette Janstrup
    Kan du huske?   Per Gustafsson og Jette Janstrup
         
 2001   En beretning om et landsbyhus   Per Nilsson
    Vridsløselille Fængselsselskab    Eli Andersen og Jørgen Nielsen
    Dagbog fra et fængsel anno 1894   Jette Janstrup
    Da Roskildevejen flyttede og kroen flyttede med   Frits Beck Kristensen og Jørgen Nielsen
    Kan du huske?   Annie B. Andersen
         
 2002   Historien om et Rundskuehus og et sommerliv i Herstedøster landsby   Ib Berg
    En lille bid af Marmillods Roskildevej frem i lyset   Per Nilsson
    Skytteforeninger og skydeselskaber   Jørgen Nielsen
    En kort opfølgningn   Per Nilsson
    Jens Lasen på udstillingen    
    De forsvundne kirkeskibe, deres ophavsmand og giver - samt en drengs modelskib   Kurt Bach
    Kan du huske?   Annie B. Andersen
         
2003    Egelundskolen   Arne Halmø
    Knud Jensen: gasværksarbejder og fængselsbetjent   Erik Pontoppidan og Ib Berg
    Røde Vejrmølles sidste år i Herstedøster    Frits Beck Kristensen og Jørgen Nielsen
    Flid baner vejen - et lokalt skolemotto    Jørgen Nielsen
    Kan du huske?   Per Gustafsson 
         
2004   Kommunekontoret på Roskildevej 75 år   Per Nilsson
    H. C. Andersen og Albertslund   Jørgen Nielsen
    Tusindkunstneren i Herstedvester   Ib Berg
    En kasse med billeder. Glimt af Albertslund Biblioteks historie set med en børnebibliotekars optik   Karen Bertelsen
    Kiosken i Vridsløselille 1924 - 1971   Elly og Kjeld Hyldeqvist, Lene og Svend Bøsted samt Inga og Kurt Bach
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2005   Folkekunst i Albertslund   Jørgen Nielsen
    Nærkontakt - København og Vestegnen   Paul Hviis Kristensen
    Herstedøster Vandværk 100 år   Ib Berg
    Historien om en 160 år gammel jernbanebro i Vridsløselille   Per Nilsson
    Kongsholmskolen - skolestart 1965   Lisbet og Flemming Birkmann, Anni Nolling, Ellinor Vedsted, Inga Bach, Arne Halmø, Inge Holten Nielsen, Hugo Rasmussen og Allan Christiansen. Øvrigt medvirkende: Leif Nolling og Kurt Bach
    Det gule palæ   Ib Berg
         
2006   Albertslundlygten   Lisbeth Mansfeldt
    Den skjulte bro under Roskildevej   Per Nilsson
    I Herstedvester står en sten   Ib Berg
    Albertslund Værkstedsgård   Jørgen Nielsen 
    Fængselskirken i Vridsløselille    Jakob Arnbjerg
    Da Albertslund blev grøn - energiens lokalhistorie   Niels Kalledsøe
    Et stykke med Roskilde Landevej   Ib Berg
    Kan du huske?   Jette Janstrup
         
2007   Arbejdernes egen brødfabrik   Jette Janstrup
    Historien om Elmehusene   Per Nilsson
    Alle har en historie - En dreng fra Vridsløselille   Kurt Bach
    Herstedøster Frostbox Central   Ib Berg
    Præst afviste konfirmation i 1813   Emil Kruuse
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2008   Saturn, ja det er os!   Paul Hviid Kristensen
    Alle har en historie - To Vridsløse-slægter mødes   Kurt Bach
    Gravminder på den gamle kirkegård i Herstedvester   Henriette Lyngstrøm
    Kirken i Albertslund Syd   Jørgen Nielsen
    Albertslundkoret - byens kor i 25 år   Linda Bang Nielsen
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2009   Træk fra Herstedvester Rytterskoles ældste historie fra 1721 - 1776   Emil Kruuse
    Herstedernes første bibliotek   Emil Kruuse
    Vridsløselille Statsfængsel - et idéhistorisk monument i Albertslund   Niels Geckler
    Jul i fængslet i Vridsløselille - anno 1873   Jørgen Nielsen
    Mit liv som fængselsbarn, 1933 - 1945   Hanne Fritze
    Historien om grunden vi kaldte Højen og starten til Herstedøster Forsamligshus   Ib Berg
    Blodbøge i Albertslund   Mogens Lethraborg og Inge Andersen
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2010   Da koleraen ramte Herstederne i 1853   Emil Kruuse
    På Roskilde Kro er snapsen god   Henning Sørensen
    Anstalten ved Herstedvester 75 år   Hans Jørgen Engbo
    Borgmester Hans Nielsen fortalte erindringer   Jørgen Nielsen
    Da Rødby lå i Herstedøster   Emil Kruuse
    En skattet "skattefar" er død   Per Gustafsson
    Orglet brænder   Lars Kruse
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2011   Konservering af kalkmalerier i Herstedøster kirke   Conny Hansen
    Pesten over Herstederne   Emil Kruuse
    På vand og brød   Jørgen Nielsen
    Der var krig globalt - hvad tænkte de lokalt?   Emil Kruuse
    Vridsløselille skolemarch   Inga Bach og Ib Lund Nielsen
    Et usædvanligt ægtepar   Ulla Oksbøl, Jørgen Christensen, Kurt Bach og Anne-Vibeke Nielsen
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2012   3 gamle gravsten på Herstedøster Kirkegård   Emil Kruuse
    Vor udsendte medarbejder i 1821   Jørgen Nielsen
    Banehegnet - FDB og fingerplanen   Per Nilsson
    Efter Godthåb med landbrug kom "skyen" med ny teknologi   Kurt Bach
    Nordmarkskolen, Albertslund   Ann Jeppesen
    Rønnegården  - Albertslunds sidste gartneri   Ib Berg og Troels Øhlenschlæger
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2013   Herstedøster Kirke. En af de ældste kirker i Københavns Omegn   Lars Kruse
    Et glimt af landboreformerne i Risby   Frits Beck Kristensen og Jørgen Nielsen
    Da Roskilde Kro var ejet af en general og storspekulant   Per Nilsson
    Den spanske syge 1918 - 1920   Emil KruuseSi
    Margretevej i Risby   Jørgen Nielsen
    Vridsløselille Postindleveringssted   Mogens Lethraborg, redaktion Per Gustafsson
    "eller måske skal vi allerede nu kalde den byen Albertslund"   Troels Øhlenschlæger
    Galgebakken på godt og ondt i 40 år   Per Gustafsson
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2014   200 året for skoleforordningen   Emil Kruuse
    1864 - national krig - 2 lokale skæbner   Hans Mølgaard
    Sikringsstyrkerne i Herstederne under 1. verdenskrig   Emil Kruuse
    Birkelund - Fra bondegård til kulturhus   Jørgen Nielsen
    Fjernvarmen i Albertslund 50 år   Per Nilsson
    Klimatilpasning og Albertslunds vandveje   Bent Lund
    Bibliotekstorvet 2 - adressen er go'   Niels Dejgaard
    Knallertbanen i Albertslund kommune   Kurt Bach
    Dyregården i Albertslund kommune   Per Gustafsson
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2015   Finn Aaberg og hans tid som borgmester   Per Gustafsson og Kurt Bach
    Træk fra Herstederne under Første Verdenskrig   Emil Kruuse
    Herstedøster Idræfts Club - Kommunens ældste idrætsforening   John Erdmann Bødker
    En modig præsedatter fra Herstedøster   Emil Kruuse
    Gadebelysning med medlys på Vallensbæk Torvevej   Per Nilsson
    Minder fra en pølsevogn   John Erdmann Bødker
    Vridsløselille og Omegns Fugleskydningsselskab af 1871   Jørgen Nielsen
    Kan du huske?   Per Gustafsson
         
2016   Historie med et kick   Jørgen Nielsen
    En besynderlig lærer fra Herstedøster Rytterskole   Emil Kruuse
    Skoleminder fra den gamle Herstedvester Skole   Elly Brix
    En udflyttergårds historie   Per Nilsson
    Erindringer om Vridsløselille og Omegns Fugleskydningsselskab af 1871   Kaj Gotthjælp Nielsen
    Naturparker i Albertslund ved Store Vejleå   Troels Torp Øhlenschlæger
    "Jeg har altid skaffet mig arbejde"   Britta Jørgensen og Lars Messell
    AMS - Albertslund Motionisternes Sammenslutning   Bjarne Rubner Andersen
    Rådgivning og medborgercenter i Hedemarken   Anne Mette Johannsen, Marie Carlsen Langmark og Henriette Lind Nissen
    Kan du huske?  

Per Gustafsson

         
2017   Reformationsjubilæerne i Herstederne fra 1617 til 1917   Emil Kruuse
    Reformationsfejring i Albertslund 2017   Karsten Bjerreskov Farup
    Silkevejen i Vridsløselille   Emil Kruuse
    Giv det videre   Jørgen Nielsen
    En fødselsdagshilsen   Peter Sorenius
    Alle har en historie   Jørgen Nielsen
    Seniorgruppen i Herstedøster   Jette Grøn
    Kan du huske?   Per Gustafsson
    Albertslund Lokalhistoriske Forenings arrangementer i perioden 2002 - 2007   Bjarne Rubner Andersen
         
2018   Amatørarkæologens fund ved Roskilde Kro   Jørgen Nielsen
    Da sognefogeden og præsten kom i håndgemæng   Emil Kruse
    Nogle af socialistlederen Poul Geleffs erindringer om Vridsløselille Forbedringshus   Emil Kruse
    Drabet i Vridsløselille   Steen Kramer
    Om Adrian - et musikalsk par fra Røde Vejrmølle Parken   Troels Torp Øhlenschlæger
    Jazz i Albertslund   Bjarne Duelund Nielsen
    Høj, højere, højest   Morten Randrup Christensen
    Kan du huske?   Per Gustafsson
    Albertslund Lokalhistoriske Forenings arrangementer i perioden 2008 - 2010   Bjarne Rubner Andersen
    Hvad skal vi med lokalhistorie?   Jørgen Nielsen
         
2019/2020   Husmand og smed i Herstedvester anno 1788   Frits Beck Kristensen
    Der er brand i kroen   Steen Kramer og Troels Torp Øhlenschlæger
    Herstedøster præstegårds brand og genopbygning i 1813   Emil Kruuse
    Ekstremt vejr   Jørgen Nielsen
    Inspektørboligen ved Vridsløselille fængsel   Henny Helle Mesnickow
    En uhyggelig køretur i 1898 i Herstedøster   Emil Kruuse
    Opvækst i Risby i 50'erne og 60'erne   Thorkild Gregersen og Emil Kruuse
    Fængselsbetjenten, lokalpolitikeren og kunsteren Arne Juhl Jacobsen   Kurt Bach
    Skulpturen der forsvandt   Thorkild Gregersen
    Kan du huske   Per Gustafsson
         
2021   Herstedvester Rytterskole i 1722 - 1911   Emil Kruuse
    Vores bevaringsværdige Rytterskole   Inge Lise Nørklit-Larsen
    En dreng fra Flakkebjerg   Emil Kruuse
    Frede Bro-Rasmussen på Statsfængslet i Vridsløselille   Henny Mesnickow
   

Brødrene Kjeld og Bents skoletid i Herstedvester Skole og Roholmskolen

  Emil Kruuse og Thorkild Gregersen
    Ord om historie   Jørgen Nielsen
    Kan du huske?   Per Gustafsson
    Albertslund Lokalhistoriske Forenings arrangementer i perioden 2011 - 2020   Bjarne Rubner Andersen

Hæfterne indeholder gode historier om livet i Albertslund før og nu. Det udsendes gratis til medlemmerne hvert år.

I løssalg koster årsskrifter fra 2018 og frem 75 kr, de tidligere årgange koster 35 kr.